Odnówmy boisko przy SP 141!

Aktualności

20.06.2015

Do piątku 26 czerwca mieszkańcy Warszawy mogą oddawać swoje głosy na projekty Budżetu Partycypacyjnego. UKS 141 Warszawa wspiera projekt rewitalizacji boiska szkolnego na terenie SP 141 przy ul. Szaserów 117. Rodzice, Zawodnicy oraz Sympatycy naszego klubu mogą w prosty sposób przyczynić się do realizacji tej inicjatywy!

Wspierany przez nas projekt zakłada przygotowanie podbudowy i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej (wielofunkcyjnej) oraz doposażenie boiska w piłkochwyty. Rewitalizacja obiektu nie tylko zapewni naszym najmłodszym podopiecznym świetne warunki do treningów, ale również zwiększy bezpieczeństwo użytkowania boiska przez wszystkich jego uczestników.

Aby wziąć udział w głosowaniu:
1. Wejdź na stronę https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/voting/welcome 
2. Kliknij w przycisk „Zagłosuj” znajdujący się po lewej stronie.
3. Wybierz dzielnicę: Praga?Południe.
4. Wybierz obszar lokalny: Grochów Północny
5. Znajdź na liście Projekt nr 10 ? Rewitalizacja szkolnego boiska i kliknij znajdujący się przy nim przycisk „Głosuj”.
6. Kliknij w przycisk „Wyślij swój głos” znajdujący się po lewej stronie.
7. Po przeładowaniu strony, ponownie kliknij w przycisk „Wyślij swój głos”.
8. Uzupełnij swoje dane i kliknij przycisk „Dalej”.
[Osoby niepełnoletnie tj. zawodnicy UKS-u 141 Warszawa także mogą brać udział w głosowaniu za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów (w takim przypadku opiekun prawny musi wyrazić zgodę na udział osoby niepełnoletniej w głosowaniu, wpisując swoje dane w odpowiednim miejscu w systemie po podaniu danych przez osobę niepełnoletnią i kliknięciu „Dalej”).]
9. Sprawdź poprawność swoich danych i kliknij przycisk „Wyślij swój głos”.
10. Potwierdź swój głos, klikając w link aktywacyjny wysłany na Twoją elektroniczną skrzynkę pocztową (jeśli wiadomość nie wyświetla się, polecamy sprawdzić folder SPAM).

UWAGA! Głosować można również w Urzędzie Dzielnicy Praga?Południe poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny lub wysyłanie karty pocztą. 
Każdy mieszkaniec Warszawy może oddać głos tylko raz!

 

Kontakt

Znajdziesz nas też na: