KODEKS RODZICA

  1. Wynik nie jest najważniejszy!
  2. Uznawaj wartość i autorytet trenera.
  3. Nie porównuj osiągnięć dziecka do innych kolegów.
  4. Nie realizuj własnych, niespełnionych ambicji kosztem swojego dziecka.
  5. Zawsze możesz poprosić trenera o rozmowę.
  6. Aktywnie wspieraj i kibicuj.
  7. Chwal, doceniaj wysiłek i postępy – nie krytykuj!
  8. Ucz zasad fair play.
  9. Nie uzależniaj dziecka od siebie, pozostaw mu miejsce na samodzielność.
  10. Trenujemy i ćwiczymy bawiąc się – bez presji wyniku dzieci nauczą się więcej!

Kontakt

Znajdziesz nas też na: