SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Od 1 stycznia 2023 r. miesięczna składka członkowska w MKS Grochovia wynosi:

 • dla zespołów z dwoma treningami w tygodniu – 210 PLN (w przypadku rodzeństwa po 180 PLN);
 • dla zespołów z trzema treningami w tygodniu – 250 PLN (w przypadku rodzeństwa po 200 PLN).

Składkę członkowską należy wpłacać do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy klubu. Składka członkowska jest pobierana z góry za każdy miesiąc (np. za wrzesień do 10 września).

Wzór do przelewu:

nr konta: 85 1160 2202 0000 0001 1972 3949

wysokość składki członkowskiej: 210/250 PLN*/miesięcznie
w tytule przelewu należy wpisać: Treningi piłki nożnej, składka członkowska: Imię i Nazwisko, rocznik (w którym trenuje zawodnik) oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata np. treningi piłki nożnej, składka członkowska: Jan Kowalski, rocznik 2010 za 01.2023

Składka członkowska jest świadczeniem za członkostwo w klubie i jest niezależna od ilości zajęć, w których uczestniczyło dziecko.


SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE

W sezonie 2022/2023 roczna składka na obowiązkowe* ubezpieczenie NNW w MKS Grochovia wynosi 30 PLN.

W sezonie 2022/2023 zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia NNW za pośrednictwem MKS Grochovia są opiekunowie zawodników z roczników 2008-2018.

Wzór do przelewu:

nr konta: 85 1160 2202 0000 0001 1972 3949
wysokość składki na ubezpieczenie: 30 PLN/rocznie
w tytule przelewu należy wpisać: Ubezpieczenie: Imię i Nazwisko, rocznik (w którym trenuje zawodnik) oraz okres, za który dokonywana jest wpłata np. Ubezpieczenie: Jan Kowalski, rocznik 2010 za 01-06.2023

W przypadku wypadku podczas zajęć MKS Grochovia w celu otrzymania zaświadczenia niezbędnego do wypłaty ubezpieczenia prosimy o wiadomość elektroniczną na klub@grochovia.pl wraz z podaniem następujących danych:

 • Imię i nazwisko dziecka;
 • Rocznik;
 • Data i miejsce wypadku;
 • Okoliczności wypadku;
 • Zdiagnozowany uraz.

BADANIA

W sezonie 2022/2023 opiekunowie dzieci z roczników 2008-2018 są zobowiązani do dostarczenia badań lekarskich uprawniających zawodników do udziału w zajęciach piłki nożnej.

MKS Grochovia będzie przypominać o upływającym terminie ważności badań. Brak ważnych badań uniemożliwia zawodnikowi uczestnictwo w treningach i zawodach w barwach MKS Grochovia.

Zalecamy wykonanie badań sportowych lekarza sportowego odpłatnie lub nieodpłatnie. Poniżej podajemy adresy i telefony placówek wykonujących badania sportowe nieodpłatnie:

Adresy placówek:

 • Poliklinika Lekarsko-Stomatologiczna (odpłatne, krótkie terminy oczekiwania!)
  00-801 Warszawa
  ul. Chmielna 100
  tel.: 22 394 99 33, 504 954 884
 • Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
  02-091 Warszawa,
  ul. Żwirki i Wigury 63 A
  tel.: 22 317 99 00
 • Carolina Medical Center
  02-757 Warszawa,
  ul. Pory 78,
  tel.: 22 355 82 00

Jednocześnie zgodnie z przyjętymi przez Komisję ds. Nagłych PZPN w dniu 11 marca 2019 r. zmianami do Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, w zakresie dotyczącym orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zawodników zawodnicy, którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez:

a) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
b) lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.

Kontakt

Znajdziesz nas też na: