Zasady na obiektach a COVID

Aktualności

22.11.2020

W związku z trwającym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego przypominamy, że na obiektach będących miejscem treningów lub meczów wszystkich zespołów UKS 141 Warszawa mogą przebywać wyłącznie zawodnicy i trenerzy!

Pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że podczas trwania zajęć lub meczów nie ma możliwości, aby w budynku SP 141 przy ul. Szaserów 117, pod balonem na boisku SP 246 przy ul. Białowieskiej 22, na terenie boiska Orlik w Parku Polińskiego lub boiska przy ul. Majdańskiej 30/36 przebywali rodzice lub opiekunowie zawodników, dlatego uprzejmie prosimy o doprowadzenie zawodników do wejścia do szkoły, balon lub boiska, a następnie niepodążanie za nimi do wnętrza danego obiektu. Trenerzy poszczególnych zespołów, w szczególności tych najmłodszych pomogą zawodnikom w przygotowaniu do zajęć (przebranie się, zawiązanie butów itp.) oraz po zajęciach.

Zdajemy sobie sprawę, że zasady panujące na obiektach niosą za sobą spore utrudnienia, lecz prosimy o ich przestrzeganie. Wszyscy pragniemy uniknąć sytuacji, w której przyczynilibyśmy się do wzrostu liczby zachorowań lub zarządcy obiektów podjęliby decyzje o braku możliwości przeprowadzania na nich zajęć ze względu na nieprzestrzeganie ww. zasad.

Kontakt

Znajdziesz nas też na: