Zmiany w regulaminie UKS 141

Aktualności

04.01.2015

Od 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie modyfikacje w regulaminie UKS 141 Warszawa. W rozwinięciu news’a przedstawiamy te kwestie w regulaminu, które zostały dodane lub uległy zmianie.

1. Obowiązkowe ubezpieczenie zawodników UKS 141 Warszawa w okresie 05.01.2015 – 31.12.2015:
– koszt 28 zł rocznie,
– wpłat dokonujemy u trenerów prowadzących najpóźniej  do 16.01.2014 roku,
– zakres ubezpieczenia NNW obejmuje: drogę na trening i z powrotem, zajęcia treningowe, udział w meczach sparingowych i mistrzowskich.

 2. Składka zawodnicza:
– kwota składki zawodniczej wynosi 100 złotych miesięcznie,
– należy wpłacać do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem na konto Klubu. Składki zawodnicze są pobierane z góry za każdy miesiąc (np. za wrzesień płacimy do 10 września),
– w tytule przelewu należy wpisać: ? Składka członkowska za: Imię, Nazwisko, rocznik (w którym trenuje zawodnik) oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata,
– składka zawodnicza jest opłatą za członkostwo w klubie UKS 141 Warszawa, a nie opłatą za zajęcia, dlatego też ilość zajęć nie ma wpływu na wysokość składki. Obowiązują w okresie wrzesień – czerwiec,
– istnieje możliwość starania się o obniżenie składek członkowskich lub ich zniesienie poprzez pisemną prośbę do Zarządu Klubu. 

3. W terminie do 31 marca 2015 roku każdy zawodnik jest zobowiązany do wykonania specjalistycznych badań lekarskich oraz przedłożenia w Klubie aktualnego orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny sportowej.

4. Samowolne podjęcie treningów (bez zgody Zarządu Klubu) w innym klubie może skutkować zawieszeniem zawodnika w prawach członkowskich naszego klubu na okres od jednego do dwunastu miesięcy. W takim przypadku sprawa będzie kierowana do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w celu dalszych wyjaśnień.

5. W celu zmiany barw klubowych członek Klubu zobowiązany jest do:
a) Złożenia pisma do Zarządu Klubu o chęci zmiany barw klubowych, 
b) Przedstawienie pisma nowego klubu potwierdzającego chęć pozyskania zawodnika, 
c) Zdania klubowego sprzętu sportowego do wskazanej przez Klub osoby, 
d) Rozliczenie składek Klubowych, 
e) Uzyskanie zgody Zarządu UKS 141 Warszawa na zmianę barw klubowych

6. Czasowe zawieszenie zawodnika w prawach członkowskich nie zwalnia go z opłacania składki zawodniczej.

7. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Klubu.

                                                                                             Zarząd
                                                                                               UKS 141 Warszawa

Kontakt

Znajdziesz nas też na: