Dokumenty klubowe

Dokumenty Klubowe

30.05.2014

Aby dołączyć do grona zawodników UKS 141 Warszawa należy wykonać kilka, formalnych kroków. Niezbędne jest zapoznanie się z Regulaminem i Deklaracją, a następnie dostarczenie przez Zawodnika bądź Rodzica wypełnionej Deklaracji do trenera prowadzącego daną grupę treningową. Wypełnienie i podpisanie Deklaracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez Zawodnika i Rodzica. Wymagane jest załączenie wraz z Deklaracją potwierdzenia dokonania przelewu bankowego dotyczącego opłacenia wpisowego i składki zawodniczej.

W przypadku chęci wystąpienia dziecka z grona zawodników UKS 141 Warszawa wymagane jest pisemna deklaracja o rezygnacji z członkostwa złożona w siedzibie klubu lub przesłana drogą pocztową (tradycyjną albo elektroniczną). 

Kontakt

Znajdziesz nas też na: